Helsingissä pysäköintimaksut nousevat – yhteiskäyttöautoilu entistä kannattavampaa

Helsingin kaupunki on nostamassa pysäköintimaksujen ja asukaspysäköinnin hintaa vuodesta 2023 alkaen. Tavoitteena on siirtyä malliin, joka on entistä markkinaehtoisempi. Yhteiskäyttöautoilulle vaikutus on positiivinen, sillä hintojen nousu ei tule koskettamaan yhteiskäyttöautoja ja Omagolla esimerkiksi asukaspysäköintipaikoille pysäköinti on myös jatkossa käyttäjille ilmaista.

Hinnat tulevat nousemaan kysynnän mukaan

Maksujen vuosittaiselle korotukselle asetettiin 15 % raja. Uudessa mallissa hinnat vaihtelevat eri pysäköintialueiden välillä kysynnän mukaan. Mikäli kysyntä on jollakin alueella vähäistä, ei maksuja tarvitse välttämättä korottaa ollenkaan.

Asukaspysäköinnin lisäksi myös vyöhykepysäköinnin hinta nousee. Kalleimmalla ykkösvyöhykkeellä maksu olisi 7,10 euroa tunnissa ja kakkosvyöhykkeellä 3,50 euroa tunnissa. Nyt maksut ovat 4 euroa ykkösvyöhykkeellä ja 2 euroa kakkosvyöhykkeellä. Tämä tarkoittaa sitä, että ykkösvyöhykkeellä yksityisautojen pysäköintimaksu tulee nousemaan 77,5% ja kakkosvyöhykkeellä 75%.

Yhteiskäyttöautoilulle vaikutus on positiivinen

Yhteiskäyttöautoilijalle tämä on loistava uutinen. Pysäköintimahdollisuudet paranevat ja ehdot yhteiskäyttöautoille pysyvät kuitenkin samana. Helsingin kaupungin yhteiskäyttöauton pysäköintiluvalla saa pysäköidä kaikilla yli 2 h kiekkopaikoilla ja asukaspysäköintipaikoilla rajattomasti ilman lisämaksuja. Omagon käyttäjille pysäköintimaksut sisältyvät siis yhteiskäyttöauton käyttöhintaan.  Tämän lisäksi yhteiskäyttöautoille on Helsingissä vain yhteiskäytöautoille tarkoitettuja Z-pysäköintipaikkoja.

Helsinki haluaa kannustaa kaupunkilaisia kestävämpään liikkumiseen ja tätä kautta vaikuttaa kaupunkiympäristön viihtyvyyteen. Kaupunkiympäristölautakunnan mukaan ”Helsingin kaupungin tavoitteena on, että liikkuminen miellettäisiin entistä enemmän palveluksi. Yhteiskäyttöautot ovat oleellinen osa liikkumisen palveluita. Yksi yhteiskäyttöauto korvaa lukuisia yksityiskäytössä olevia autoja, jolloin autojen määrä tiiviissä kaupunkirakenteessa vähenee. Tämä on tavoiteltavaa tilankäyttö- ja ympäristösyistä. Näin yhteiskäyttöautopalveluiden lisääntyminen ja paraneminen ovat myös kaupungin edun mukaista.”

Poliittinen keskustelu uudistuksen takana

Asiasta käytiin kova poliittinen vääntö. Kaupunkiympäristölautakunta on nyt esittänyt korotuksia sekä asukaspysäköintimaksuihin että kadunvarressa tapahtuviin tuntiveloitteisiin maksuihin. Kaupunkisuunnittelun näkökulmasta uudistuksen ajatuksena on tuoda asukaspysäköinti ja vyöhykepysäköinti vastaamaan parkkihalleissa ja yksityisissä pysäköintilaitoksissa tapahtuvan pysäköinnin hintaa. 

Lopullinen päätös asiasta tehdään kaupunginhallituksessa ja se on tarkoitus tehdä kuluvan vuoden aikana. 

Lähteet:

Ylen 24.5.2022 julkaisema uutinen aiheesta. https://yle.fi/uutiset/3-12459451

Kaupunkiympäristölautakunnan 30.10.2018 julkaisema päätös. https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2018-010265/kylk-2018-29/